Federation of Relations
Federation of Relations / Federace Vztahů
The ZONE / ZÓNA
Pure Potentiality
SORTIE D´URGENCE
Desk / Pracovní Stůl
Passive Worker (Iamb Quattrian) / Pasivní pracovník (Jambické čtyřverší)
Heap / Hromada
Situation 40 / Situace 40
Container / Kontejner
Pool / Kaluž
Grids / Mřížky
Can Sculptures See in Colour? / Mohou sochy vidět barevně?
Easel for Josef Manes / Stojan pro Mánese
Proposal for “Quiet for Jirasek” / Návrh na "Ticho pro Jiráska"
Silence! / Ticho!
4" 33" of Silence / 4" 33" ticha